Skip to main content

DEWELOPERZY

Kredyt deweloperski przeznaczony jest na finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych pod wynajem, dzierżawę lub na sprzedaż, podmiotom gospodarczym i deweloperom o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej posiadającym doświadczenie w bezpośredniej realizacji budowlanych zadań inwestycyjnych oraz spółkom celowym utworzonym przez takie podmioty.

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z:
•    budową/rozbudową/nadbudową, dokończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych
•    zakupem i adaptacją lub remontem nieruchomości mieszkalnych
które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu

Przedmiotem kredytowania mogą być nieruchomości mieszkalne tj. budynki wielorodzinne mieszkaniowe, osiedla budynków wielorodzinnych, budynki apartamentowe
i rezydencje oraz osiedla domów jednorodzinnych i segmentów  (w tym budowa garaży podziemnych i/lub nadziemnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną), w których mogą znajdować się powierzchnie komercyjne tj. usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane. Projekt może dotyczyć jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym  czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną.

W przypadku kredytowania dewelopera mieszkaniowego, Bank może prowadzić deweloperowi Rachunek powierniczy mieszkaniowy. Jest on przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez finansujących na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z którego wypłata środków jest realizowana po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank rzeczoznawcę ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu przedsięwzięcia deweloperskiego. Posiadaczem rachunku powierniczego mogą zostać deweloperzy.

 

 • KORZYŚCI DLA DEWELOPERA

  Korzystając z rachunku powierniczego mieszkaniowego zyskujesz:

  • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców
  • wzrost wiarygodności kredytowej w banku
  • zapewnienie weryfikacji przedsięwzięcia deweloperskiego
  • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi
  • wypełnienie wymogów ustawowych

  KORZYŚCI DLA FINANSUJĄCEGO

  Korzystając z rachunku powierniczego mieszkaniowego zyskujesz:

  • zapewnienie weryfikacji przedsięwzięcia deweloperskiego
  • wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu
  • wsparcie Banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej
  • zabezpieczenie środków przed postępowaniem upadłościowym lub egzekucyjnym
Znajdziesz nas też tutaj