POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BS Nowa Sól Mobile 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji BS Nowa Sól Mobile. 2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej. 3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji. 4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją BS Nowa Sól Mobile a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących. 5. Aplikacja BS Nowa Sól Mobile nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji. 6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.