Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku

Prezydium Rady Nadzorczej:

 • Halina Popowicz  - Przewodniczący
 • Zenon Małowski   -  Zastępca
 • Zdzisława Michalak  -  Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • Henryk Adamów
 • Lech Budek
 • Jan Grzywnowicz
 • Eugeniusz Kmita
 • Piotr Zmyślony
 • Ryszard Żok

Skład Zarządu:

 • Renata Gonczar-Jaroszewicz  -  Prezes
 • Julia Witkowska-Jacewicz  - Wiceprezes
 • Iwona Jensch  -  Wiceprezes

     DO PODEJMOWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI BANKOWYCH W IMIENIU BANKU, Z TYM, ŻE PEŁNOMOCNIK POWINIEN ZAWSZE DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM TEGO PEŁNOMOCNICTWA.

    Pełnomocnicy Zarządu:  Sylwia Hawryliszyn,  Lidia Rzeplińska,  Anna Kubiak.

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu jest dostępny w Sekretariacie Banku.