Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rachunki przeznaczone są dla osób prawnych i innych, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym rolniczą. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz sprawnego prowadzenia rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych związanych z jego działalnością gospodarczą lub rolniczą.

Rachunek pomocniczy - służy do gromadzenia środków na określony cel i przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych. Rachunek pomocniczy może być otwarty również, gdy rachunek bieżący znajduje się w innym Banku.

 

Posiadacze rachunków rozliczeniowych w złotych mają do dyspozycji:

  • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie ELIXIR,
  • kartę płatniczą Visa Clssic i Business Debetową,
  • system bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet,
  • usługę jSmsBankNet,
  • możliwość uzyskania informacji o rachunku przez telefon na hasło,
  • rachunki walutowe,
  • obrót dewizowy.