Obrót dewizowy

Bank pośredniczy w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. Obsługa dewizowa obejmuje:

  • polecenie wypłaty, przelew SEPA, przelew regulowany,
  • przekazy internetowe (polecenia wypłaty z zagranicy),
  • skup i sprzedaż walut wymienialnych,
  • inkaso czeków.