O BANKU

Bank z polskim kapitałem, działający od 1947 roku.

Zarejestrowany jest w VIII Wydziale KRS Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pod numerem 0000125057.

Bank działa na terenie powiatów: nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, miasta

na prawach powiatu Zielona Góra oraz powiatów leszczyńskiego i wolsztyńskiego.

 

Misją Banku jest zapewnienie pełnego zakresu usług bankowych dla rolników, małej i średniej

przedsiębiorczości, obsługiwanych gmin oraz ludności na terenie działania BS, a także wspieranie

inicjatyw, mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności oraz kształtowanie nawyków

dobrego gospodarowania pieniędzmi wśród dzieci i młodzieży.

 

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli oferuje dobre, nowoczesne usługi finansowe, spełniające oczekiwania

swoich członków i klientów.

 

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek oraz

prowizji i opłat podane są na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku. Bank stosuje kapitalizację odsetek

od środków na rachunkach płatnych na każde żądanie oraz gromadzonych na okresy ponad 12

miesięczne w okresach rocznych. Odsetki od lokat wnoszonych na okresy 1-12 miesięczne są dopisywane

po upływie deklarowanego terminu.

 

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli stosuje kursy walutowe Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Przy kwotach

przekraczających równowartość 7000 EUR kursy mogą być negocjowane.

 

Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

SWIFT (BIC) Banku*: POLUPLPR

 

IBAN to 26-cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami „PL”

 

Uwaga! Brak powyższych numerów na przelewie zagranicznym powoduje pobranie dodatkowych opłat.

 

*kod SWIFT jest wspólny dla Zrzeszonych Banków Spółdzielczych w ramach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.