Lokaty

Bank otwiera i prowadzi terminowe rachunki oszczędnościowe, służące do gromadzenia środków pieniężnych w złotych PLN:

  • o zmiennym oprocentowaniu przyjmowane na okresy od 1 do 30 miesięcy,
  • o stałym oprocentowaniu 12-miesięczne,
  • systematycznego oszczędzania SKARB,
  • oprocentowane progresywnie LOKATA "102",
  • z możliwością dopłat LOKATA "202".

Kapitalizacja odsetek następuje po zadeklarowanym okresie umownym.