Karty płatnicze

Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Bank wydaje międzynarodowe karty płatnicze Visa Classic Debetowe. Od 16.10.2017 r. Klienci mogą skorzystać z następujących rodzajów kart płatniczych Visa Classic:

  • Karta Visa Classic;
  • Karta zbliżeniowa Visa payWave;
  • Naklejka zbliżeniowa Visa payWave;
  • Karta Visa Euro.

Karty te umożliwiają swobodny dostęp do środków na rachunku poprzez: realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w ramach transakcji internetowych; wypłat gotówki w ramach usługi cash back (z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej oraz karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN) ; wypłat gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą, które honorują karty Visa. W Polsce bezprowizyjnej wypłaty można dokonać w ponad 4000 bankomatach Banków Spółdzielczych, Banku BGŻ i Kredyt Banku.

Utratę karty płatniczej Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia w jednej z podanych niżej jednostkach:

  • osobiście w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Nowej Soli,
  • telefonicznie: +48 86 215 50 50;
  • za pośrednictwem portalu kartowego dostępnego pod adresem: www.kartosfera.pl;
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA: https://www.visa.pl/;
  • osobiście w dowolnej banku uczestniczącym w systemie VISA.
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.