Lokaty

Bank otwiera i prowadzi terminowe rachunki oszczędnościowe, służące do gromadzenia środków pieniężnych w złotych PLN:

  • o zmiennym oprocentowaniu przyjmowane na okresy od 1 do 72 miesięcy,
  • o stałym oprocentowaniu 4 i 12 miesięczne,
  • systematycznego oszczędzania,
  • oprocentowane progresywnie,
  • z możliwością dopłat.

Kapitalizacja odsetek następuje po zadeklarowanym okresie umownym.