eBankNet

Jest to system bankowości internetowej, w ramach którego prowadzone są konta internetowe, przeznaczony dla posiadaczy rachunków  w złotych PLN. System eBankNet dostępny jest dla Posiadacza rachunku przez 24 godziny na dobę,  przez 7 dni w tygodniu.

 

Użytkownik ma możliwość uzyskiwania:

  • aktualnych informacji o saldzie i obrotach na rachunku,
  • informacji o wysokości wolnych środków na rachunku,
  • listy operacji wykonywanych przez użytkownika,
  • historii operacji za wybrany okres,
  • stałego dostęp do swoich środków.