AKTUALNOŚCI

Szanowny Kliencie,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wprowadzamy zmiany w korzystaniu z Bankowości Internetowej. W usługach eBankNet i eCorpoNet od powyższego terminu nie będzie możliwości korzystania z kart-zdrapek/list haseł jednorazowych.

Jednocześnie aby skorzystać z systemów bankowości internetowej przy zalogowaniu do systemu konieczna będzie dwuetapowa weryfikacja tożsamości Użytkownika.

W pierwszym etapie – jak dotychczas, należy wpisać Login i Hasło. W drugim etapie – należy wpisać Kod SMS lub posłużyć się podpisem elektronicznym (dotyczy użytkowników eCorpoNet).

W związku z powyższym prosimy użytkowników, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu komórkowego a nie posługują się podpisem elektronicznym o pilne uzupełnienie informacji niezbędnych do drugiego etapu weryfikacji.

Brak możliwości dwuetapowej weryfikacji spowoduje brak możliwości korzystania z bankowości internetowej.

Zmiana sposobu autoryzacji możliwa jest w każdej placówce Banku.

Ponadto informujemy, że czas sesji w systemach bankowości internetowej zostanie skrócony z 15 do 5 minut. Jeżeli przez 5 minut nie zauważymy żadnej aktywności w systemie, nastąpi bezpiecznie wylogowanie z serwisu.

Inną istotną zmianą związaną z powyższą ustawą jest to, iż przy korzystaniu z kart zbliżeniowych, czasami poprosimy o potwierdzenie PIN-em płatności zbliżeniowych nawet dla kwot poniżej 50 zł.

Zmiana sposobu autoryzacji podyktowana jest obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075).

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 68/ 356-41-04.

Informacji udzielą również Pracownicy w placówkach Banku.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI