AKTUALNOŚCI

 

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Nowej Soli wycofuje z użycia karty zdrapki z kodami jednorazowymi jako środek autoryzacji w Systemie Bankowości Internetowej eBankNet i eCorpoNet.

W związku z tym, prosimy o osobisty kontakt z placówką Banku w celu pisemnej zmiany dyspozycji sposobu autoryzacji na kody SMS.

Do dokonania takiej dyspozycji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane SMS-y autoryzujące transakcje internetowe.

Hasła jednorazowe otrzymywane SMS-em będą służyć do autoryzacji dyspozycji, zmiany hasła oraz do składania wniosków na 500+ i 300+.

Powyższe rozwiązania wynikają z wdrożenia mechanizmów silnego uwierzytelniania w bankowości internetowej.

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI