AKTUALNOŚCI

zgc

Nowa Sól, 15.03.2023 r.

Komunikat o Zebraniach Grup Członkowskich BS

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego, które odbędą się w dniach 27 - 30.03.2023 r.:

-  w Bojadłach  w Sali GOK  dnia  27.03.2023 (poniedziałek)  godzina 11:00,

-  w Nowej Soli  przy ul. Bankowej 1 (I piętro) dnia 28.03.2023 (wtorek)  godzina 15:00,

-  w Sławie w Cukierni Szarlotka ul. Odrodzonego Wojska Polskiego, dnia 29.03.2023  (środa) godzina 11:00,

- Centrum Kultury w Bytomiu Odrzańskim, ul. Aleja Złotej Jesieni 1, dnia 30.03.2023 (czwartek)  godzina 16:30,

-  w Nowej Soli przy ul. Bankowej 1 (I piętro) dnia 30.03.2022 (czwartek) godzina 11:00.

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ –  marzec 2023 :

  1. Otwarcie, przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
  3. Przyjęcie regulaminu  obrad.
  4. Przedstawienie informacji z działalności Banku w 2022 roku.
  5. Dyskusja nad przedstawionymi  informacjami oraz wnioski dotyczące działalności Banku.
  6. Zakończenie.

Zapraszamy do udziału w zebraniach Członków Banku Spółdzielczego w Nowej Soli.

Zarząd BS w Nowej Soli

Obecnym oraz przyszłym Klientom oferujemy atrakcyjne kredyty. Szczegółowych informacji udzielamy w placówkach Banku.  Telefon do Centrali w Nowej Soli: 68/ 387 52 71, 72, 73

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI