AKTUALNOŚCI

W celu zapoznania się z ważnymi informacjami o Banku, takimi jak:

- skład Rady Nadzorczej i Zarządu

- struktura organizacyjna

- polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

- system kontroli wewnętrznej

- informacje podlegające ujawnieniom za 2021 rok

- dane archiwalne podlegające ujawnieniom (za 2020)

należy otworzyć na stronie głównej obok bieżącej daty  "MAPĘ WITRYNY" , gdzie w panelu  "O BANKU"  wymienione są ww. informacje , jako odnośniki do tych danych.

lub można otworzyć poniższe linki:

https://www.bsnowasol.pl/page/sklad-rady-nadzorczej-i-zarzadu-banku

https://www.bsnowasol.pl/page/struktura-organizacyjna-banku

https://www.bsnowasol.pl/page/polityka-przeciwdzialania-i-zarzadzania-konfliktem-interesow

https://www.bsnowasol.pl/page/system-kontroli-wewnetrznej

https://www.bsnowasol.pl/news/informacje-podlegajace-ujawnieniom-za-2021-rok

https://www.bsnowasol.pl/news/dane-archiwalne-podlegajace-ujawnieniom

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI