AKTUALNOŚCI

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli umożliwia Klientom dokonywanie przelewów w systemie SORBNET2.
Przelewy Sorbnet2 to pilne przelewy międzybankowe realizowane w czasie rzeczywistym, które mogą być wykonane w placówkach Banku, poprzez bankowość elektroniczną eBankNet i eCorpoNet.

Przelewy Sorbnet2 realizowane są w PLN, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00. Nie obejmują płatności na rachunki Urzędów Skarbowych, ZUS, KURS, na rachunki w Bankach Spółdzielczych.

Opłata za wykonanie przelewu SORBNET2 wynosi 35,- zł.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI