AKTUALNOŚCI

Informacja z Banku Zrzeszającego BPS SA:

Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem UE, prosimy aby PRZEKAZY  PRZYCHODZĄCE  I  WYCHODZĄCE   ZAWIERAŁY  PEŁNE DANE  ADRESOWE  ODBIORCY/ NADAWCY  po stronie ukraińskiej:  nazwa, okręg (oblast), kod pocztowy,  nazwa miejscowości, nazwa ulicy.

PRZEKAZY BEZ  DANYCH ADRESOWYCH NIE BĘDĄ REALIZOWANE.

Podstawa prawna:
1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie
informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R0847-20200101&from=EN
2. ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w
odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych
niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02022R0263-
20221007&qid=1679040038802&from=EN

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI