AKTUALNOŚCI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Klienci,

Niestety banki identyfikują wzmożoną ilość różnego typu ataków telefonicznych i internetowych na całym rynku regulowanym przez KNF.

Obecnie najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tymi typami ataków jest edukacja i samokontrola Klientów. 

Przestępcy mogą przechwytywać dane w różny sposób i z różnych źródeł np. ze sklepów internetowych (w takim przypadku, oszuści pozyskują wszystkie niezbędne dane do zastosowania mechanizmu oszustwa na pracownika banku; również informacje pozwalające zidentyfikować bank, w którym prowadzony jest rachunek i pod który należy się podszyć),  podsłuchując ruch otwartych sieci dostępnych do Internetu. 

Internet jest skarbnicą informacji – w której panuje jedna zasada: raz podana informacja pozostaje w niej na zawsze. 

Możemy Państwa zapewnić, iż systemy Banku są bezpieczne, zabezpieczone zgodnie z wymaganiami, a ponadto - odpowiednio i na bieżąco monitorowane.

Kluczowe informacje:

  • Proszę nie instalować żadnych aplikacji, na żądanie osoby trzeciej. 
  • Proszę nie podawać loginu i hasła do bankowości internetowej, danych karty płatniczej (numer karty, CVV, daty ważności, imienia i nazwiska posiadacza karty) te informacje są poufne, powinny być tylko w posiadaniu użytkownika i nikt nie ma prawa wymagać ich podania.

  • Proszę nie ujawniać kodów do bankowości internetowej oraz kodów 3D Secure wykorzystywanych do autoryzacji transakcji kartowych w Internecie.
  • Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w Banku BPS nigdy nie kontaktują się z Klientem osobiście.
  • Jeśli podczas rozmowy z osobą podającą się za konsultanta infolinii Banku, mamy jakieś wątpliwości, warto rozłączyć się i skontaktować się z Bankiem lub zadzwonić osobiście na infolinię Banku BPS. 
  • Informujemy, że infolinia BPS wykonuje połączenia do Klientów Banku Spółdzielczego wyłącznie z numeru:  86 215 50 00.

 

Prosimy o rozsądne i uważne dysponowanie swoim dostępem do bankowości elektronicznej i osobistym numerem telefonu.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI