AKTUALNOŚCI

W nawiązaniu do poprzednich Informacji, dotyczących zakończenia z dniem 31 lipca br. składania nowych wniosków o subwencję finansową w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR, informujemy, że 1 sierpnia br. dla całego Zrzeszenia systemowo została wyłączona możliwość składania tych wniosków.
 
Każdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł nadal złożyć w trybie indywidualnym (po uzyskaniu zgody PFR) ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

Dodatkowo PFR zapewnia, że wszystkie złożone w ramach procedury wyjaśniającej wnioski zostaną przeanalizowane, a przedsiębiorcy otrzymają stosowną odpowiedź - będą rozpatrywane sprawy i wydawane decyzje wyjaśniające reklamacje i odwołania.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI