AKTUALNOŚCI

Szanowni Klienci,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowej Soli informuje, że od  1 stycznia 2023 roku, w myśl znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie:

1. oferuje kredyty zabezpieczone hipotecznie ze zmienną stopą procentową oraz okresowo-stałą stopą procentową, przyjmując 5-letni okres, dla którego stopa procentowa jest stała;

2. umożliwia Klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania kredytu ze zmiennym oprocentowaniem na oprocentowanie okresowo-stałe przyjmując 5-letni okres, dla którego stopa procentowa jest stała (dotyczy dotychczasowego portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie).

Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI