AKTUALNOŚCI

logo

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli informuje, że wraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest partnerem projektu:

„MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE NOWOSOLSKIM”

REALIZUJĄC ZADANIE 7:   PRAKTYKI I STAŻE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

ORAZ

ZADANIE 8:  PRAKTYKI I STAŻE UCZNIÓW REALIZOWANE U PRACODAWCÓW LUB PRZEDSIĘBIORCÓW

WSPÓŁFINANOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020 - OŚ PRIORYTETOWA 8. NOWOCZESNA EDUKACJA

DZIAŁANIE 8.4  - DOSKONALENIE JAKOSCI KSZTAŁĆENIA ZAWODOWEGO
PODDZIAŁANIE 8.4.1 - DOSKONALENIE JAKOSCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT

WYSOKOŚĆ WKŁADU UNII EUROPEJSKIEJ: 16 655 907,50 PLN
Biuro Organizatora: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Oddział w Nowej Soli,
ul. Inżynierska 8/28 (Park Interior), 67-100 Nowa Sól, tel. 794 300 104 , nowasol at opzl [dot] pl; www.opzl.pl

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI