AKTUALNOŚCI

28 marca 2017 została podpisana i opublikowana Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami CRS. Zgodnie z jej wymaganiami instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach.

Dlatego od 1 maja 2017 r. Bank Spółdzielczy w Nowej Soli wymaga od Klientów – osób fizycznych oraz podmiotów prawnych - informacji na temat kraju rezydencji podatkowej i numer ewidencji podatkowej tzw. TIN.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI