Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze
Lokaty
Karty płatnicze
System eCorpoNet
eBankNet
jSmsBankNet
Obrót dewizowy
Kredyty dla klientów instytucjonalnych
System eCorpoNet

eCorpoNet to system elektroniczny, umożliwiający bezpośrednią komunikację łączem sieciowym pomiędzy posiadaczem rachunku bieżącego, a Bankiem w celu uzyskania określonych informacji lub składania zleceń płatniczych.

System eCorpoNet umożliwia:

•całodobowy dostęp do rachunków Klienta, •dokonywanie przelewów międzybankowych, w tym z tytułu podatków i na rzecz ZUS, •realizację zleceń płatniczych składanych przez Klienta, •przekazywanie informacji o kursach walut, •korzystanie z poczty elektronicznej, •monitorowania bieżącego stanu sald i wolnych środków, operacji na rachunkach oraz dostępu do tych informacji - za okres ostatnich 10 dni operacyjnych, •monitorowania wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach w dniu bieżącym, •wydruku zestawień obrotów i sald na rachunkach bankowych użytkownika.

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM