Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
O Zrzeszeniu BPS SA
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)
Zasady Ładu Korporacyjnego
Polityka Informacyjna
Struktura organizacyjna Banku
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 100% wartości depozytów, nie przekraczających równowartości 100.000 euro. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
  • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.

 

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM