Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
O Zrzeszeniu BPS SA
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)
Zasady Ładu Korporacyjnego
Polityka Informacyjna
Struktura organizacyjna Banku
Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU
Skład Rady Nadzorczej Banku:

•Halina Popowicz - Przewodniczący,

•Zenon Małowski - Z-ca przewodniczącego,

•Zdzisława Michalak - Sekretarz,

Członkowie Rady Nadzorczej:

•Lech Budek,

•Stanisław Bugaj,

•Eugeniusz Kmita,

•Ignacy Cichoński,

•Piotr Zmyślony,

•Jan Grzywnowicz.

Skład Zarządu:

•Renata Gonczar-Jaroszewicz - Prezes,

•Tadeusz Bilski - Wiceprezes,

•Robert Babiarz - Wiceprezes.

Oświadczenia woli w imieniu Banku Spółdzielczego składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik lub dwóch pełnomocników, ustanowionych bezpośrednio przez Zarząd.

Do zaciągania zobowiązań, poza członkami Zarządu, upoważnieni są Pełnomocnicy: Leokadia Wojtuściszyn, Iwona Rosińska, Iwona Jensch i Lidia Rzeplińska .

Bilans z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu jest dostępny w Sekretariacie Banku.

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM