Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Lokaty
Karty płatnicze
System eBanknet
jSmsBankNet
Przekazy zagraniczne
Kredyty
Karty płatnicze
Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Bank wydaje międzynarodowe karty płatnicze Visa Classic Debetowe. Od 16.10.2017 r. Klienci mogą skorzystać z następujących rodzajów kart płatniczych Visa Classic:

- Karta Visa Classic;

- Karta zbliżeniowa Visa payWave;

- Naklejka zbliżeniowa Visa payWave;

- Karta Visa Euro.

Karty te umożliwiają swobodny dostęp do środków na rachunku poprzez: realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi w ramach transakcji internetowych; wypłat gotówki w ramach usługi cash back (z wyłączeniem naklejki zbliżeniowej oraz karty wydanej w walucie rozliczeniowej innej niż PLN) ; wypłat gotówki we wszystkich bankomatach w kraju i za granicą, które honorują karty Visa. W Polsce bezprowizyjnej wypłaty można dokonać w ponad 4000 bankomatach Banków Spółdzielczych, Banku BGŻ i Kredyt Banku.

Utratę karty płatniczej Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia w jednej z podanych niżej jednostkach:

• osobiście w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Nowej Soli,

• telefonicznie: +48 86 215 50 50;

• za pośrednictwem portalu kartowego dostępnego pod adresem: www.kartosfera.pl;

• telefonicznie w dowolnym centrum VISA: https://www.visa.pl/;

• osobiście w dowolnej banku uczestniczącym w systemie VISA.

• za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM