Piątek, 19 kwietnia 2019 r.   Alfa, Leonii, Tytusa
mapa strony  |  kontakt
Zapoznaj się:

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Banku
O Zrzeszeniu BPS SA
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)
Zasady Ładu Korporacyjnego
Polityka Informacyjna
Struktura organizacyjna Banku
O Banku
Bank z polskim kapitałem, działający od 1947 roku.

Zarejestrowany jest w VIII Wydziale KRS Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pod numerem 0000125057. Bank działa na terenie powiatów: nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, miasta na prawach powiatu Zielona Góra oraz powiatów leszczyńskiego i wolsztyńskiego.

Misją Banku jest zapewnienie pełnego zakresu usług bankowych dla rolników, małej i średniej przedsiębiorczości, obsługiwanych gmin oraz ludności na terenie działania BS, a także wspieranie inicjatyw, mających na celu rozwój środowiska lokalnego i jego społeczności oraz kształtowanie nawyków dobrego gospodarowania pieniędzmi wśród dzieci i młodzieży.

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli oferuje dobre, nowoczesne usługi finansowe, spełniające oczekiwania swoich członków i klientów.

Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek oraz prowizji i opłat podane są na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku. Bank stosuje kapitalizację odsetek od środków na rachunkach płatnych na każde żądanie oraz gromadzonych na okresy ponad 12 miesięczne w okresach rocznych. Odsetki od lokat wnoszonych na okresy 1-12 miesięczne są dopisywane po upływie deklarowanego terminu.

Bank Spółdzielczy w Nowej Soli stosuje kursy walutowe Banku Polskiej Spółdzielczości SA. Przy kwotach przekraczających równowartość 7000 EUR kursy mogą być negocjowane.

Bank Spółdzielczy jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

SWIFT (BIC) Banku*: POLUPLPR

IBAN to 26-cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami „PL”

Uwaga! Brak powyższych numerów na przelewie zagranicznym powoduje pobranie dodatkowych opłat.

*kod SWIFT jest wspólny dla Zrzeszonych Banków Spółdzielczych w ramach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Spółdzielczy
w Nowej Soli
ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól
tel. (68) 387-52-71, fax. 356-41-00
Wszelkie prawa zastrzeżone dla
Bank Spółdzielczy w Nowej Soli
Polityka prywatności | Polityka plików cookies
Copyright © 2011 by VOBACOM